3.24.2009

UPRAVNI ODBOR FONDACJE: "IZUZETNO USPIJEŠAN POĆETAK NOVE NAUĆNE SEZONE"

Naslici dipl. ing. dr. cand. Ante Ćermenović (ljevo) i Ismet Guglić - Ekspert (desno), upravni ćlanovi odbora Alternativne Fondacje "Arheološki Park: Bosanska Dolina Ćudesa"
~
Proćitaj te zapisnik sa sastanka upravni ćlanova odbora održatog povodom poćetka nove naućne sezone!

Nema komentara: