3.23.2009

POĆETAK NOVE ISTRAŽIVAĆKE SEZONE

Naša nova istraživaćka sezona poćelaje mašala dobro. Alternativna Fondacja „Arheološki Park: Bosanska Dolina Ćudesa“ sazadovoljstvom je prihvatla poziv da postane poćasni ćlan istaknute istraživaćke institucije Fejsbuk (FaceBook) đeje nedavno održata i prva presentacja dosadašnjeg multiciplinarnog rada. Pored toga, održat je i specjalni kurs za obićavanje novi istraživaćki metoda koima čese pisat nauka ispoćetka: toje bijo Praktićni Kurs Fatanja Misaoni Orbseva Saobadvje Ruke.

Ovaj važni medžu narodni dogadžaj okupijo je velkaćki broj medžu narodnih strućnjaka koisu donjeli nova otkriča sakoimse more konforno reč da povratka na staro više neima: istina nemouljivo izlazi na vidijelo.

Dosad se unašu istraživaćku organizacju ušćlanilo plaho novi strućnjaka. Takoje istaknuti mislioc, trostruki dipl. ing. Ante Ćermenović na kursu prikazo dasu i stari Iđipćani faćali misaone orbseve saobadvje ruke. Poseban doprinos Ante je dao prestavljanjem novi suvremeni metoda za faćanje orbseva košto je Antina Faćalica. Ćim bude gotovo prepravljanje izvještaja s praktićnog kursa, prestavićevamse i ostali rezultati, naroćito maksum-bager za obićavanje dijece da alternativno kopaju pobašći odmali noga.

Dipl. ing. Ćermenović našo je i riješenje za tekuću ekonomsku krizu paje skonto da prodamo piramidu. Ako to upali BiH je na konju, neima zime, a biče para ko govana daprostite.

Ijasam u medžuvremenu sebavijo sa razmišljanjem o nekim misterijama vezano za podzemne labirinte koise ispod piramide prostiru hiljadama kilometara ispod površine zemlje u mreži misteriozni tunela. Došosam do zakljućka dabi trebalo napravti revizju elitišćkog pristupa Semira Osmanagiča koi tvrdi da su to tuneli. Ja tvrdim da nas oblik tzv. piramide upuču je na zakljućak dase radi o naivečoj kuči naćetri vode na planeti.

Ovdije sam nacrto svoj dokaz. Ko sumlja nekse uvijeri nasvoje oko.

Broj komentara: 5:

Kolega sa Alipasinog kaže...

Zivijo Izmo!
Vec se pocelo suskat da su te pokupili ljudi u crnom iz crnih helikoptera!

Anonimno kaže...

Izmo, primaš li novinarke volonteke u tim kao konkurencija?

Izmo Ekspert kaže...

Baš ovi dana kontamo ja i Ante da raspišemo jedan konkurac za novnarku jerbosmo skontali da nemere naućno istraživanje brez obijektivne i profesjonalne novnarke da piše klipinge. Đećeš kopat arheologije brez klipinga koje to vidjo?

Anonimno kaže...

Izmo, ima li još kandidatkinja u Feni ili je tu konkurencija već završila posao?

Anonimno kaže...

hebiga ne ferceraju komentari. zastarila stranica k'o piramida.